kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Za akých podmienok môžete beztrestne opustiť miesto nehody? Zákon pripúšťa výnimky

Motoristi musia držať krok s dobou a sledovať novely Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 a tiež Zákona č. 30/2020, čo je vyhláška o dopravnom značení. Oba tieto zákony sa z času na čas novelizujú a my o týchto zmenách pravidelne informujeme na našej podstránke Dopravná poradňa.

Z miesta nehody sa neodchádza zo zásady

Možno tú situáciu poznáte z osobnej skúsenosti. Pri parkovaní poškodíte iné vozidlo a usúdite, že ide tak malé poškodenie, že nestojí za reč. Namiesto vyhľadania majiteľa vozidla tak radšej preparkujete o niekoľko metrov ďalej alebo jednoducho odídete preč.

Ak odídete z miesta nehody, môže byť tento váš odchod považovaný za útek z miesta nehody, respektíve odchod z miesta škodovej udalosti, ktorý zákon posudzuje pomerne tvrdo.

Pokuta za útek z miesta nehody sa v minulosti pohybovala vo výške od 300 € až 1 300 € a hrozil zákaz vedenia motorového vozidla na dobu jeden až päť rokov. Od decembra 2019 sa zákony zmiernili, za odchod/odídenie z miesta škodovej udalosti dostanete pokutu 200 až 1 000 eur a hrozí vám zákaz vedenia motorového vozidla do päť rokov.

Vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode a nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody, sa dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Za tieto priestupky okrem bodu 2.2 sa v správnom konaní uloží pokuta od 300 € do 1300 € a zákaz činnosti od jedného roku do piatich rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €. Za priestupok podľa bodu 2. 2 sa v správnom konaní môže uložiť pokuta od 200 € do 1000 € a zákaz činnosti do piatich rokov. V blokovom konaní a rozkaznom konaní možno uložiť za tieto priestupky pokutu do 650 €.

Stačí nechať kontakt na stieračom?

Nenechajte sa oklamať všeobecnou mienkou, že stačí, keď necháte poškodenému autu za stieračom odkaz s kontaktmi, pretože ten predsa môže kedykoľvek odletieť, znehodnotiť sa dažďom či ho môže niekto vziať. Tiež môžete stretnúť unudeného človeka, ktorý bude mať záujem tráviť čas doťahovaním sa s vami na súde s tým, že ste utiekli z miesta nehody. Buďte teda zodpovední radšej vy a konajte s ohľadom na zákon.

Za pripomenutie tiež stojí skutočnosť, že novela Zákona o cestnej premávke z júla 2022 nanovo definovala dopravnú nehodu.

Väčšina dopravných nehôd je od 1. júla 2022 považovaná za škodovú udalosť, ku ktorej nie je potrebné volať políciu. Podrobnosti o tejto zmene sme spísali v samostatnom príspevku Dôležitá zmena: postup po dopravnej nehode sa od júla 2022 zmenil.

Výnimky existujú

Vo všeobecnosti stačí, keď si zapamätáte, že z miesta škodovej udalosti alebo dopravnej nehody sa neodchádza.

Existujú však výnimky, kedy zákon pripúšťa opustenie miesta nehody, tú hlavnú nájdete v § 66 ods. 3) Zákona o cestnej premávke

  • Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník dopravnej nehody môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy. a v v § 66 ods. 2) písm. d) Zákona o cestnej premávke
  • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody

Popri tom má účastník dopravnej nehody aj ďalšie povinnosti, ktoré môžu byť dôvodom na dočasné opustenie miesta incidentu a následný návrat, a to napríklad: (uvedené body sú plným znením vybraných odsekov § 66)

  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu;
  • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
  • urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
  • umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Príklady

Príkladom, kedy môžete dočasne opustiť miesto nehody, môže byť situácia, keď sa pri nehode zranila osoba a vy, namiesto toho, aby ste čakali do príchodu záchranky, ste ju naložili do vozidla a doviezli ju priamo na pohovotosť. Nie je to však ideálne konanie, pretože na prvom mieste by ste mali kontaktovať záchranné zložky prostredníctvom telefónneho čisla 112 – nemali by ste totiž riskovať ďalšie zhoršenie zdravotného stavu počas vášho prevozu a neodbornej manipulácie.
Ďalším modelovým príkladom je situácia, keď sa na ceste zrazíte s iným vozidlom a blokujete dopravu. Zákon pripúšťa možnosť pohybu vozidiel v prípade, že chcete uvoľniť priechodnosť cesty najmä pre vozidlá verejnej dopravy, ale za prepodkladu, že predtým situáciu dôsledne zdokumentujete. Ak to ale nie je vyslovene nevyhnutné, neodporúčame do príchodu polície vozidlami manipulovať.
V minulosti bol na Slovensku medializovaný prípad, keď vodič osobného vozidla zrazil dieťa. Hoci chcel zotrvať na mieste nehody do príchodu polície a záchranky a poskytnúť dieťatu prvú pomoc, obyvatelia lokality mu to neumožnili a prejavovali sa agresívne, preto vodič v obave o vlastný život z miesta utiekol. Prípady ako tento sú predmetom súdnych konaní, na ktorých sa následne skúmajú podrobnosti celej situácie.


Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk