kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Aká je povinná výbava na roku 2024? Výstražný trojuholník by už čoskoro mohol nahradiť maják!

Aké zmeny nastanú v povinnej výbave v roku 2024?

 

  • V článku sa venujeme povinnostiam viazaným na osobné motorové vozidlá.
  • Dočkáme sa zmeny výstražného trojuholníku na maják?

Každoročne sa v tomto období venujeme problematike povinnej výbavy na nasledujúci rok. Inak tomu nebude ani teraz, kde sa detailne pozrieme na to, aké prvky povinnej výbavy musí mať každý motorista o svojom vozidle. Okrem toho sa pozrieme aj na aktuálnu diskusiu, ktorá hovorí o zrušení výstražného trojuholníku. Ten by mal byť v jednej z európskych krajín nahradený výstražným majákom. Dostane sa podobná novinka aj do našej legislatívy a ako sa zmení povinná výbava v roku 2024?

Aká je povinná výbava
V čase písania tohto článku neevidujeme žiadne zásadné zmeny v obsahu povinnej výbavy pre osobné motorové vozidlá pre rok 2024. To znamená, že zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov stanovuje povinnú výbavu na základe právneho predpisu. Ním je vyhláška č. 134/2018 Z.z. špecifikujúca povinnú výbavu osobných motorových vozidiel nasledovne:

  • Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

Na základe danej vyhlášky a informácií Ministerstva dopravy musí byť výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27. Umiestňuje sa počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy v dôsledku chyby na vozidle alebo náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody. Vo všeobecnosti platí, že trojuholník musíte umiestniť zreteľne na okraji vozovky vo vzdialenosti najmenej 50 metrov za vozidlom mimo rýchlostnej cesty alebo diaľnice. Na diaľnici alebo rýchlostnej cesty je potreba toto výstražné znamenie umiestniť minimálne 100 metrov za vozidlom.

  • Bezpečnostný reflexný odev

Ide o klasickú reflexnú vestu , overal, nohavice, bundu alebo pláštenku. Dôležité je, aby bol reflexný odev vždy v dosahu zo sedadla vodiča a spĺňal technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou. Vo všeobecnosti je možné použiť žltý, oranžový alebo červený reflexný odev, čo je bližšie popísané v konkrétnej technickej norme (napr. STN EN ISO 20471).

  • Náhradné koleso + zdvihák

Touto povinnou výbavou nemusíte mať vybavené auto pokiaľ máte k dispozícii bezmontážnu sadu na opravu poškodenej pneumatiky. Pokiaľ však sadu nemáte, musíte mať okrem náhradného kolesa a zdviháku k dispozícii aj kľúč na matice alebo skrutky kolies.
Lekárnička
V neposlednom rade nesmieme zabudnúť na autolekárničku. Jej obsah je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 2 k vyhláške č. 134/2018 Z.z. Samozrejmosťou je, že obsah lekárničky musí byť nepoškodený a lekárnička musí byť vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

Maják namiesto trojuholníka

Aj keď je pravdepodobné, že povinná výbava sa v budúcom roku meniť nebude, napriek tomu v dohľadnej dobe možno zmeny očakávať. Tie by sa mali dotknú predovšetkým výstražného trojuholníku. Španielsko už totiž dávnejšie prišlo zo zámerom nahradiť výstražný trojuholník oranžovým majákom.

Aktuálne je zmena legislatívy pre tento prvok povinnej výbavy v pláne od roku 2026. Avšak daná novinka sa netýka len vozidiel so španielskou registračnou značkou. Oranžový maják majú mať všetky vozidlá prevádzkované na tamojších verejných komunikáciách.

 


Zdroj: X | Dir. Gral. Tráfico

Konkrétne sa hovorí o výstražnom majáku s označením V16. Má ísť o malé zariadenie, ktoré môže vodič v prípade nehody upevniť na vozidlo. Oranžový maják má jednu nespornú výhodu a tou je jasná signalizácia na veľké vzdialenosti aj v čase zníženej viditeľnosti. Maják navyše na potencionálne nebezpečenstvo neupozorňuje len vodičov za príslušným vozidlom, ale v celom okolí. Takto by sa do budúcnosti mohlo predísť viacerým nehodám z nepozornosti. Tie sa dejú hlavne keď si vodič nevšimne výstražný trojuholník na krajnici, čo má za následok vážnu dopravnú nehodu. Ak sa toto riešenie v Španielsku osvedčí, je pravdepodobné, že iné štáty EÚ zavedú výstražný maják. Aktuálne však táto téma nie je na programe dňa.


Autor: DAvid Hecl
Zdroj: autoviny.sk