kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Slováci sa majú čoraz lepšie? Svedčia o tom autá. Je ich na cestách výrazne viac

MHD, autobus, vlak? Nie, ďakujem. Radšej auto.


Priemerné intenzity dopravy na všetkých typoch ciest vzrástli v porovnaní s výsledkami celoštátneho sčítania dopravy (CSD) v roku 2015 o 14,3 %. Vyplýva to z CSD, ktoré sa uskutočnilo v období rokov 2022 a 2023, o čom informoval vo štvrtok Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC).

"Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce nárast dopravných intenzít individuálnej automobilovej dopravy sa považuje prirodzený rastúci trend súvisiaci so zvýšením úrovne automobilizácie vplyvom rastu životnej úrovne populácie. Pravdepodobne ide aj o doznievajúce účinky zmeny mobilitného správania po výskyte pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sa prejavili znížením dopytu po verejnej osobnej doprave," uviedol Guzi.

Najvyšší nárast intenzity dopravy zaznamenali podľa SSC cesty prvej triedy, a to o 13 % (7913 vozidiel/deň). Na cestách tretej triedy stúpli intenzity o 12,7 % (2048 vozidiel/deň), na cestách druhej triedy o 9,5 % (3700 vozidiel/deň) a na diaľniciach a rýchlostných cestách narástli intenzity o 8,2 % (23.490 vozidiel/deň) v porovnaní s CSD v roku 2015.

Z hľadiska zaznamenanej štruktúry vozidiel dopravného prúdu SSC skonštatovala, že 82,2 % všetkých vozidiel predstavovali osobné automobily, 17,1 % vozidlá nákladnej dopravy a 0,7 % motocykle.

"V porovnaní s predchádzajúcimi CSD došlo k zmene spôsobu zaznamenávania údajov prostredníctvom špeciálne vytvorenej aplikácie inštalovanej na mobilných zariadeniach sčítačov, ktorá umožňovala výrazné zefektívnenie procesu spracovania údajov, ako aj vyššiu úroveň kontroly kvality zberu údajov," uzavrel Guzi.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk