kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Kedy vymeniť pneumatiky za nové? Pokuta za staré pneu nie je, zabavenie dokladov áno, vtedy sa pokuta ukladá za iné ako vek

Podľa čoho určiť životnosť pneumatík a na čo si dávať pozor.


Na veku nezáleží, ale na technickom stave áno - ak nie je vyhovujúci, môže policajt zadržať doklady od vozidla.


Aká je očakávaná životnosť pneumatík?


Presný termín, kedy treba pneumatiky vymeniť za nové, sa nedá jednoznačne určiť, pretože závisí od mnohých faktorov.

Tento termín ovplyvňuje konštrukcia pneumatík a aj váš osobný štýl jazdy.

Je preto dôležité vedieť, ako pravidelne kontrolovať svoje pneumatiky, sledovať ich stav a zvážiť výmenu už v predstihu.

Kedy a ako vykonať výmenu pneumatík?

Bežná životnosť pneumatík osobných áut sa pohybuje okolo 5 rokov.

Pneumatiky sa postupne opotrebovávajú zvnútra aj zvonku, aj keď nevidíte žiadne zjavné poškodenia na povrchu.

Preto je výmena po 5 rokoch od výroby bezpečnejšia.

Môžete sa tiež riadiť počtom najazdených kilometrov, odporúča sa výmena po približne 50 000 km.


Ako správne skontrolovať stav pneumatík?

Aby ste určili správny čas na výmenu pneumatík, je dôležité pravidelne kontrolovať ich stav.

Skontrolujte nasledujúce:

  • Hĺbku dezénu, ktorá by mala byť väčšia ako 0,5 cm na správnu trakciu.
  • Rovnomerné opotrebenie dezénu na oboch stranách a v strede pneumatík.
  • Rovnaký tlak vo všetkých pneumatikách a sledujte, či pneumatiky priebežne nestrácajú tlak.
  • Poškodenia, ako sú vydutiny, škrabance, rezy, trhliny a iné viditeľné známky na pneumatikách.
  • Dátum výroby označený symbolom “DOT” na boku pneumatiky. Posledné štyri číslice uvádzajú týždeň a rok výroby (2219 znamená 22. týždeň roku 2019). 

 

Aké faktory ovplyvňujú životnosť pneumatík?

Priemerná životnosť pneumatík automobilov závisí od viacerých faktorov, ako je klimatické prostredie a terén, po ktorom vozidlo pravidelne jazdí.

Nižšie sú uvedené faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť pneumatík:

  1. Starnutie pneumatík: Bez ohľadu na to, ako dobre sa o pneumatiky staráte, ich stav sa so starnutím postupne zhoršuje. Staré pneumatiky ovplyvňujú výkon vozidla a zvyšujú riziko vážnych poškodení a nehôd.
  2. Poškodenie pneumatiky: Ak je pneumatika poškodená, stráca svoju životnosť, aj keď je následne opravená. Dokonca aj menšie poškodenia môžu viesť k opotrebeniu, čo vedie k strate životnosti pneumatík.
  3. Stav cesty a klimatické vplyvy: Kvalita cesty a klimatické faktory sú veľmi dôležité pre zachovanie, alebo nezachovanie životnosti pneumatík.
  4. Neodborne používanie pneumatík: Používanie pneumatík vyžaduje rešpektovanie určitých osvedčených postupov, ktoré by mal dodržiavať každý vodič. Nedodržanie týchto postupov môže viesť k poškodeniu pneumatík a znížiť ich životnosť. Ide napríklad o používanie bežných cestných pneumatík v teréne.
  5. Vodičské návyky: Vaše návyky pri vedení vozidla majú taktiež výrazný vplyv na životnosť pneumatík. Nadmerná rýchlosť, prudké brzdenia alebo zúrivé zrýchlenia môžu poškodiť pneumatiky.


Pokuta za staré pneumatiky?

Môže vám policajt uložiť blokovú pokutu za príliš staré pneumatiky? A za akých okolností vám môže zakázať ďalšiu jazdu či zdržať doklady?

Keďže maximálny vek pneumatiky podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, Zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 ani Vyhlášky č. 134/2018 nie je definovaný ako zákonná požiadavky, platia ostatné uvádzané skutočnosti; napríklad hĺbka dezénu 1 mm na vozidlách kategórie L1e, 1,6 mm na letných a 3,0 mm na zimných pneumatikách vozidiel M a N a ďalšie uvedené v § 14 vyhlášky č. 134/2018.

Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní umožňuje policajtovi uložiť pokutu 40 až 50 eur, keď na vozidle v čase povinnosti nie sú zimné pneumatiky.

Môže však uložiť pokutu vo výške 40 eur v prípade, že ide o vozidlo, ktoré nie je spôsobilé na jazdu v premávke, čo môže znamenať aj nedostatočný technický stav pneumatík.

Ak by policajt zistil, že vozidlo nie je spôsobené na prevádzku v cestnej premávke, môže zabrániť jeho ďalšiemu používaniu a zadržať doklady od vozidla, a to podľa § 72 ods. 1) písm. a) Zákona o cestnej premávke č. 8/2009:

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo prevádzka vozidla je pozastavená, alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky.


Autor: Redakcia Autoviny.sk
Zdroj: autoviny.sk