kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Čo sa stane, ak nesprávne pripojíte štartovacie káble?

Ako postupovať, keď jedno auto štartujete druhým autom pomocou štartovacích káblov? A čo robiť, keď si náhodou zameníte polaritu?

 

 • Je potrebné auto hneď odtiahnuť do servisu? Nie, našťastie môžete dôležitú kontrolu spraviť aj priamo na mieste.

Povedzme, že štartujete auto a omylom pripojíte štartovacie káble nesprávnym smerom. Uvidíte nejaké iskry, ale spravidla sa vám ako osobe stojacej s káblami v rukách nič nehrozí.

Obrátená polarita však spôsobuje tok prúdu v opačnom smere, čo môže viesť k poškodeniu vozidla, niektorých jeho súčastí a v konečnom dôsledku k vplyvu na funkčnosť niektorých systémov, ktoré môžu vyústiť až do dopravnej nehody.

Pamätajte, že nehody sa stávajú. Nie ste prvý, kto zapojil štartovacie káble nesprávnym spôsobom, a nebudete ani posledný.

Účinky na elektrický systém vozidla

Nesprávne pripojenie štartovacích káblov pri štartovaní auta môže mať niekoľko nežiaducich následkov.

Poškodenie elektrických systémov: Ak nesprávne pripojíte káble, môžete spôsobiť skrat alebo preťaženie elektrických systémov v obidvoch vozidlách. To môže viesť k poškodeniu elektronických komponentov, ako sú riadiace jednotky, bezpečnostné systémy, poistky a iné súčasti.

Poškodenie batérie: Nesprávne pripojenie káblov môže spôsobiť skratový prúd, ktorý môže poškodiť batériu. To môže mať za následok jej skrátenú životnosť alebo úplné zlyhanie.

Poškodenie alternátora: Ak nesprávne pripojíte káble, môžete poškodiť alternátor, ktorý je zodpovedný za dobíjanie batérie počas prevádzky vozidla. Preťaženie alebo skrat môže spôsobiť poškodenie alternátora a jeho neschopnosť správne fungovať.

Možno aj požiar: Ak dôjde k skratu alebo preťaženiu elektrického systému, existuje riziko požiaru. Poranenie osôb alebo poškodenie vozidla môže nastať, ak sa zapália elektrické súčasti.

Čo robiť po tom, ako som zamenil polaritu?

V prípade nesprávneho pripojenia štartovacích káblov je dôležité okamžite ich odpojiť a skontrolovať možné poškodenie.

Takže, keď naštartujete auto s nesprávnou polaritou, môžu trpieť rôzne časti elektrického systému. To zahŕňa predovšetkým poistkovú skrinku, ktorá môže vyhodiť jednu alebo dve poistky v dôsledku nesprávneho toku elektriny. Preto budete musieť po takomto incidente skontrolovať poistky a vymeniť poškodené. Poistky chránia ďalšie komponenty elektrického okruhu v aute, takže ich výmena bude nevyhnutná, aby sa vaše auto vrátilo do prevádzkyschopného stavu – ich poškodením sa však ochráni funkčnosť tých drahších súčiastok.

Predpokladajme na chvíľu, že ste omylom pripojili štartovacie káble nesprávnym spôsobom, ale zdanlivo sa nič nestalo. Neunáhlite ste sa a radšej dobre skontrolujte, či je naozaj všetko v poriadku. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť na posúdenie škôd a ich odstránenie.

Najprv si skontrolujte používateľskú príručku, aby ste našli poistkovú skrinku vo vašom vozidle. Možno zistíte, že problémom je len spálená poistka, ktorá sa dá ľahko vymeniť. Skontrolujte všetky poistky a tie poškodené vymeňte za nové. Uistite sa, že náhradné poistky majú rovnakú hodnotu prúdu ako tie vypálené.

Auto poistky

Aj keď ste nezaznamenali žiadne bezprostredné známky poškodenia, je dobré skontrolovať samotnú batériu. Zadovážte si multimeter a otestujte napätie batérie, keď je motor vypnutý. Zdravá batéria by mala mať hodnotu medzi 12,6 a 12,8 voltami. Ak je nižšia, možno budete potrebovať novú batériu.

Následne dávajte pozor na elektrické komponenty, ktoré sa správajú zvláštne. Môže to zahŕňať stmievanie svetiel, problémy s elektrickým ovládaním okien alebo nezvyčajné správanie audiosystému vášho auta. Urobte si zoznam všetkých elektrických porúch, s ktorými sa stretnete, aby ste v prípade potreby pomohli mechanikovi presne určiť problém.

SPRÁVNY spôsob pripojenia štartovacích káblov

Pri štartovaní auta pomocou štartovacích káblov je najdôležitejšie správne používať štartovacie káble. Vedieť, ako káble fungujú a ako ich správne pripojiť, vám môže ušetriť potenciálne poškodenie vozidla alebo dokonca zranenie.

Existujú dva štartovacie káble, každý má inú farbu: červený a čierny (niekedy je aj modrý . Červený kábel sa používa na pripojenie kladných (+) pólov vybitých aj pomocných batérií, zatiaľ čo čierny kábel spája záporné (-) póly. Postup pri štartovaní auta pomocou štartovacích káblov je vlastne celkom jednoduchý:

 • Skontrolujte, či sú obe vozidlá vypnuté a zaparkované vedľa seba tak, aby boli batérie dostatočne blízko na to, aby ich prepojili káblami – obyčajne autá zaparkujete oproti sebe.
 • Zistite, ktorý konektor batérie je kladný (+) a ktorý je záporný (-). Obvykle je kladná strana označená červenou farbou alebo znakom “+”, zatiaľ čo záporná strana je označená čiernou alebo modrou farbou alebo znakom “-“.
 • Vezmite jeden štartovací kábel a pripojte jeho jeden koniec ku kladnému (+) konektoru batérie na vozidle, ktoré pomáha (dodáva energiu). Uistite sa, že svorka je riadne upevnená.
 • Druhý koniec rovnakého kábla pripojte ku kladnému (+) konektoru batérie na vozidle, ktoré potrebujete naštartovať.
 • Vezmite druhý štartovací kábel, pripojte ho svorkou na záporný (-) konektor na pomáhajúcom aute.
 • Druhý koniec pripevnite na kovovú kostru vozidla v motorom priestore, ktoré potrebujete naštartovať. Neodporúča sa pripájať ho na mínusový konektor vybitej batérie, hoci väčšina šoférov to robí a spravidla to funguje – teoreticky však hrozí riziko vznietenia plynov, ktoré pri tomto procese môžu vznikať.
 • Pozor, kladné a záporné konektory a káble sa určite nesmú skombinovať!
 • Naštartujte vozidlo, ktoré pomáha, a nechajte motor bežať niekoľko minút.
 • Pokúste sa naštartovať vozidlo, ktoré potrebujete naštartovať. Ak sa to nepodarí ihneď, skúste to znova po niekoľkých minútach. Ak sa po niekoľkých pokusoch stále nenaštartuje, mohlo by to znamenať iný problém ako vybitá batéria.
 • Keď sa vozidlo naštartuje, odpojte štartovacie káble v opačnom poradí, v akom boli pripojené (najprv mínus, potom plus).

S takto naštartovaným autom pokračujte v jazde bez vypínania motora aspoň niekoľko kilometrov alebo niekoľko minút a vypnite si systém automatického vypínania motora auto štart-stop.


Autor: redakcia Autoviny
Zdroj: autoviny.sk