kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Môže dieťa sedieť aj na prednom sedadle v aute? Kedy vodičovi hrozí pokuta?

Je celkom bežné, že rodičia usádzajú svoje deti na predné sedadlo v aute. Mnohí ďalší pritom majú pochybnosti, za akých okolností si to môžu dovoliť, či je to bezpečné a či im ako vodičovi nehrozia pokuty pri policajnej kontrole. V tomto príspevku preto sumarizujeme legislatívne súvislosti a naše odporúčania z praxe.

V tomto príspevku odpovedáme na nasledovné otázky:

  • Môže dieťa sedieť na prednom sedadle v aute?
  • Na ktorých sedadlách v aute môžem usadiť deti?
  • Je dieťa usadené na prednom sedadle v bezpečí?
  • Do akého veku a akej telesnej výšky musí dieťa používať sedačku?
  • Aký je rozdiel medzi vajíčkom, sedačkou a podsedákom?
  • Aké sú pokuty za nezabezpečené dieťa v aute?

Pri téme správneho usádzania detí v aute, či už osobnom alebo nákladnom, vychádzame z dvoch zákonov:

Môže dieťa sedieť na prednom sedadle v aute a na ktoré sedadlá v aute môžem usadiť deti?

Áno, dieťa môžete usadiť aj na predné sedadlo spolujazdca v automobile, je to v poriadku aj z legislatívneho hľadiska. Zákon č. 8/2009 totiž už neupresňuje, kde môže dieťa sedieť, ako tomu bolo do roku 2009 (do 31.1.2009 platil zákon č. 315/1996). Samozrejme, dieťa nemôže počas jazdy sedieť na sedadle vodiča.

Zákon o cestnej premávke upresňuje iba to, že dieťa musí byť pripútané alebo používať zadržiavacie zariadenie (vajíčko, autosedačka, podsedák) v zmysle zákona č. 554/2006. A ten upresňuje, že dieťa do veku 3 rokov nemožno usadiť na sedadlo, ktoré nie je vybavené bezpečnostným pásom. Ak je takéto sedadlo bez pásu vpredu, nemožno sem usadiť žiadne dieťa.

Aký je rozdiel medzi vajíčkom, sedačkou a podsedákom?

Podľa zákona musí dieťa používať zadržiavacie zariadenie, teda vajíčko, sedačku alebo podsedák, až pokým jeho telesná výška nedosahuje 150 cm.

Vajíčko (detská škrupinová sedačka) sa používa spravidla pri celkom malých deťoch (minimálne do 15. mesiaca veku dieťatka).

Na autosedačku sa obyčajne prechádza vo veku 1,5 roka a dieťa ju môže používať roky. Autosedačky aj vajíčka možno upevniť ešte bezpečnejšie pomocou úchytov ISOFIX, nie je to ale povinnosťou.

Podsedák sa obyčajne používa vtedy, ak má dieťa viac ako 22 kg a aspoň 125 cm, ale v praxi je lepšie naďalej používať celú detskú sedačku dovtedy, kým sa do nej dieťa zmestí. Zákonná povinnosť mať dieťa v autosedačke alebo na podsedáku platí do telesnej výšky 150 cm. Ak vaše dieťa nemá 125 cm, môžete použiť aj podsedák s opierkou chrbtice.

Podsedáky sú však najnebezpečnejším riešením z uvedenej trojice zadržiavacích zariadení pre deti, keďže v porovnaní s vajíčkom a autosedačkou nemajú vyriešenú ochranu hlavy. Pri náraze si dieťa na posedáku môže udrieť hlavu do dverí/okna alebo do hlavy spolujazdca.

Existuje jedna výnimka. Ak pri troch prevážaných deťoch z priestorových dôvodov vzadu nemožno použiť tretiu autosedačku alebo podsedák, dieťa staršie ako 3 roky môže byť zabezpečené iba pomocou bezpečnostného pásu. Toto však neodporúčame.

Detská škupinová sedačka, takzvané vajíčko, sa má na sedadlo pripevniť v protismere jazdy. Ak sa používa na prednom sedadle v protismere jazdy, predný airbag musí byť vypnutý. Reprofoto Kinderkraft

Podsedáky. Vľavo jednoduchá verzia, vpravo verzia s opierkou chrbtice.

Je dieťa usadené na prednom sedadle v bezpečí?

Zo štatistík vyplýva, že predné sedadlo spolujazdca býva to najnebezpečnejšie, no záleží na interpretácii údajov z dopravných nehôd (na mieste spolujazdca sa osoby vyskytujú častejšie, ako vzadu).

Pasažier na prednom sedadle býva chránený viac airbagmi ako pasažieri vzadu, čo je výhoda aj nevýhoda v závislosti od toho, či dieťa sedí v autosedačke, vo vajíčku alebo na sedáku.

Vajíčko používané pri celkom malých deťoch sa obyčajne montuje v protismere jazdy, teda dieťa má mať hlavu smerom k čelnému oknu a nohy nasmerované dozadu. Ak umiestňujete vajíčko v protismere jazdy, musí byť airbag vypnutý. Toto je veľmi dôležité, pretože náraz airbagu do zadnej časti vajíčka by dieťa ohrozil. Airbag sa v niektorých autách vypína automaticky, vo väčšine áut pomocou kľúča alebo prepínača, ktorý nájdete po otvorení dverí spolujazdca na bočnej stene palubnej dosky alebo v kastlíku pred spolujazdcom.

Vajíčko možno namontovať na predné sedadlo so zapnutým airbagom iba vtedy, ak je otočené v smere jazdy (§ 4 ods. 3 zákona č. 554/2006).

Vypínač predného airbagu v Hyundai i30 (bok palubnej dosky) a v Opel Astra (kastlík spolujazdca)
Ak máte na prednom sedadle dieťa v detskej autosedačke alebo na podsedáku, vtedy airbag musí byť zapnutý. Dieťa otočené tvárou k čelnému sklu je chránené airbagom, preto by ste ho mali aj pozdĺžne polohovať tak, aby bolo v dosahu airbagu a nie celkom vzadu.

Aké sú pokuty za nezabezpečené dieťa v aute?

Podľa aktuálneho sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní je v zmysle § 8 (Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení) za nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy ukladaná pokuta vo výške 50 €.

ZHRNUTIE

Dieťa môžete prevážať aj na prednom sedadle.
Pri použití tzv. vajíčka v obrátenom smere musíte vypnúť predný airbag.
Pri použití autosedačky alebo podsedáku airbag musí byť zapnutý, rovnako aj pri použití vajíčka otočeného v smere jazdy.
Dieťa musí používať autosedačku alebo posedák až do výšky 150 cm.

Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk