kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Pokuty z kamier sledujúcich bezpečnostné pásy: Dobrá technológia, ale s nedostatkami

Pokuty a napomenutia majú byť rozposielané motoristom automaticky, čím vznikajú aj chyby. Používaním farebne zvýraznených pásov sa vec nevyrieši.


Pokuta za bezpečnostné pásy a výnimky

Ak vás pri policajnej kontrole nachytá v automobile s nezapnutým bezpečnostným pásom, má právo uložiť vám pokutu.

Podľa aktuálneho sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní, ako ho zverejňuje Ministervo vnútra SR (zdroj), je pokuta za nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 50 eur.

Ak službukonajúci policajt odhalí, že vodič alebo niektorý pasažier motorového vozidla nepoužil bezpečnostný pás, neznamená to však automaticky pokutu. Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 totiž v § 8 upresňuje aj výnimky. Podľa tohto paragrafu povinnosť mať riadne zapnutý bezpečnostný pás na sedadle, ktoré je ním vybavené, neplatí pre:

  • vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
  • inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva činnosť,
  • osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,
  • vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
  • osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.
  • tieto výnimky sa však podľa § 8 ods. 2 nevzťahujú na osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm a vodičov taxislužby, ktorí sa prepravujú na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Teda odpoveď na otázku, či musí mať taxikár zapnutý bezpečnostný pás, je áno, sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Téme používania bezpečnostných pásov tehotnými ženami a zdravotným výnimkám sme sa venovali v samostatných príspevkoch Tehotné za volantom a Kto a kedy nemusí používať bezpečnostné pásy v aute?.

Bezpečnostné pásy je povinný používať každý vodič a pasažier automobilov. Zákon o cestnej premávke ale pripúšťa niekoľko výnimiek. Ilustračná fotografia: Vodič auta Hyundai i30 si zapína bezpečnostný pás


Kamery sledujúce vodičov, či majú zapnuté pásy

V zahraničí sa používajú automatizované kamerové systémy, ktoré dokážu nahliadnuť dovnútra automobilov cez čelné sklo a rozpoznať, či má vodič vozidla zapnutý bezpečnostný pás. Ide o technológiu, ktorá v získanom obraze vyhodnocuje prítomnosť a neprítomnosť určitých obrazových prvkov a keď je vhodne naprogramovaný, posiela informáciu o nezapnutom bezpečnostnom páse ďalej. Reč napríklad o Rakúsku či Španielsku, alebo najnovšie aj Rusku. Tamojšie kamerové systémy už nesledujú len prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti či úhradu poplatkov za použitie spoplatnených ciest, ale aj používanie bezpečnostných pásov.

V súvislosti s týmito technológiami má však dochádzať k chybám, ktoré vyplývajú z nedokonalosti systému. Vodiči tak majú dostávať pokuty aj v prípade, že bezpečnostné pásy zapnuté mali, ale systém vyhodnocujúci fotografie ich jednoducho nerozpoznal.

Motoristi sa domnievali, že ide o nedostatok vyplývajúci zo samotného spôsobu snímania, čo je však pravda iba čiastočne. Mali napríklad za to, že čierny bezpečnostný pás a čiernej lesklej bunde nie je vidno - lenže kamery používané na tento účel využívajú obrazové senzory schopné zachytiť viac farieb a odtieňov ako ľudské oko – vníma aj minimálne rozdiely v odtieňoch a vďaka citlivosti na infračervené svetlo rozlišuje dobre aj v pre ľudské oko celkom tmavom prostredí. Preto si niektorí motoristi v Rusku podľa denníka autonews.ru (zdroj) začali preventívne vybavovať bezpečnostné pásy výraznými farebnými prvkami, čo však ruské centrum riadenia dopravy TsODD označilo za nepotrebné. Kamerové systémy sú podľa ich vyjadrenia dostatočne výkonné, aby rozpoznali aj čierne na čiernom - vďaka obrazovým senzorom so širokým spektrom citlivosti ich vidia, hoci ľudské oko nie.

Vážnejším problémom má byť neschopnosť tohto kamerového systému rozpoznať prítomnosť bezpečnostného pásu kvôli fyzickým prekrytiam bezpečnostných pásov a pre hrubé znečistenia čelného skla. Ak vodič používa pás má ho celkom prekrytý bundou, systém vyhodnotí, že pás nevidí a prípad postúpi ďalej.

Je potom na motoristovi, aby na polícii dokázal, že hoci pás na zábere nie je vidno, mal ho zapnutý. Podľa vyššie uvedeného denníka však každý motorista s takýmto dokazovaním neuspeje a musí jednoducho zaplatiť pokutu.

Ďalším problémom má byť uloženie pokuty osobe, ktorá má zdravotnú výnimku z povinnosti používať bezpečnostný pás. Takáto výnimka je udeľovaná konkrétnej osobe, nie je viazaná na evidenčné číslo vozidla, preto prípadná pokuta musí byť adresovaná majiteľovi vozidla. Ten musí následne dokazovať, že je držiteľom výnimky, prípadne musí dokazovať, že on v danom čase nebol vodičom vozidla.

Autor: redakcia autoviny
Zdroj: autoviny.sk