kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Za pokutu diaľničná známka zdarma? Návrh zákona je už v parlamente!

Poslanec Tomáš Taraba predložil do parlamentu návrh zákona umožňujúci pri zaplatení určitého druhu pokuty získanie diaľničnej známky.

S príchodom nového roka 2023 prišlo aj k zvýšeniu poplatkov za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest. Ceny diaľničných známok sa v priemere zdvihli o 20%, čo u mnohých vodičov vyvolalo nevôľu. Za ročnú alebo 365-dňovú známku si tak motoristi v dnes priplatia o 10 eur navyše v porovnaní s minulým rokom a jej cena je teda 60 €. Teraz je ale v Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorý by pri zaplatení pokuty automaticky znamenal aj zakúpenie diaľničnej známky.


S pokutou zaplatíte aj za známku

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu (kandidoval za ĽSNS) cieli predovšetkým na vodičov, ktorí si diaľničnú známku zabudnú z nejakého dôvodu pred vstupom na spoplatnené úseky zakúpiť. Podľa sprievodných dokumentov ide predovšetkým o ich vlastnú nedbanlivosť. Konkrétne sa jedná o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. Tomáš Taraba v dôvodovej správe k predkladanému návrhu uvádza: „Prijatím uvedeného návrhu by sa v úhrade predmetnej pokuty kumulovala sankcia za porušenie uvedenej povinnosti a zároveň úhrada za diaľničnú známku s platnosťou 365 dní. Dátum platnosti takto vykonanej úhrady za diaľničnú známku sa považuje deň jej úhrady.“

V jednoduchosti ide o myšlienku zaplatenia 365-dňového poplatku za využívanie diaľnic a rýchlostných ciest priamo uhradením uloženej pokuty. Vodičovi, ktorý sa pri aktuálnom znení legislatívy ocitne na spoplatnenom úseku daných verejných komunikácií, môže byť uložená pokuta vo výške 150 eur (§ 11, odst. 1). Samotnú výšku pokuty je možné znížiť jej zaplatením v zákonom stanovenej lehote 15 dní na čiastku 100 eur (§ 11, odst. 7). Následne ak by chcel vodič opätovne použiť dané úseky ciest, musí zaplatiť aj poplatok za kúpu diaľničnej známky. V opačnom prípade mu opäť hrozí pokuta v už spomenutej výške alebo vo výške podľa § 11, odst. 3.

Časť štátu a časť NDS

Po novom by však malo dôjsť k úprave podmienok, ktorá hovorí nasledovné. Pokiaľ vodič vstúpi na spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bez platnej diaľničnej známy a bude mu uložená vyššie uvedená pokuta získa automaticky aj 365-dňovú diaľničnú známku. Financie z pokuty budú následne rozdelené medzi správcu výberu úhrady diaľničnej známky, teda Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., a zvyšok zo sumy (90 , respektíve 40 eur) bude príjmom štátneho rozpočtu.

Cieľom predkladaného návrhu je znížiť finančné zaťaženie na vodičov a prevádzkovateľov vozidiel, ktorí sa dopustili porušenia povinnosti vykonať úradu príslušného poplatku pred vstupom na spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest.

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk