kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Dve pokuty za prekročenie rýchlosti sú možné: za rýchlosť aj ohrozenie životného prostredia / Rakúsko posiela pokuty aj Slovákom

Slovenskí motoristi sa sťažujú na dvojité pokuty z Rakúska. Kuriózne pritom je, že keby mali elektromobil, nedostali by ani jednu pri jazde rovnakou rýchlosťou.


Slovenskí motoristi sa sťažujú, že po jazde cez rakúsku diaľnicu dostali dve pokuty. Jednu za prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti, druhú za ohrozenie životného prostredia.

Tieto dve sankcie spolu úzko súvisia, pretože k zníženiu rýchlostného limitu na diaľnici dochádza práve vtedy, keď senzory vyhodnotia vyššiu mieru environmentálneho znečistenia.

O téme informovali Televízne noviny, k téme poskytol svoje stanovisko aj Ústredný Automotoklub Slovenská Republika (zdroj), avšak tieto značky boli na príslušných úsekoch trasy osadené už 1. júla 2019 (zdroj).

Obmedzenie áut na naftu, benzín a plyny

Na rakúskych diaľniciach sa môžete stretnúť s dopravnými značkami, ktoré upravujú maximálnu povolenú rýchlosť, pričom je pod nimi doplnková informácia „IG-L“. Ide o novú reguláciu vyplývajúcu zo zákona o ochrane ovzdušia a je skratkou z nemeckého výrazu Immissionsschutzgesetz-Luft.

Funguje to tak, že keď systém vyhodnotí vyššiu environmentálnu záťaž, prostredníctvom LED tabúľ na diaľnici dočasne zavedie zníženú maximálnu rýchlosť. Hlavnou myšlienkou je, že automobily, ktoré jazdia pomalšie, majú nižšie škodlivé emisie.

Rakúske ministerstvo, pod ktoré spadá ochrana životného prostredia aj mobilita, to špecifikuje nasledovne:

Rozhodnutie o tom, či alebo kedy sa automaticky aktivuje rýchlostný limit závislý od emisí v dotknutom úseku, sa riadi zložitým algoritmom, ktorý je špecifikovaný v nariadeniach guvernérov provincií, v ktorých sú prostredníctvom systémov riadenia dopravy (VBA) predpísané rýchlostné limity závislé od emisií.
Preto sa toto obmedzenie sa týka iba automobilov, ktoré majú tradičné formy pohonu so spaľovacím motorom. Elektromobily a vodíkové automobily majú výnimku a môžu jazdiť štandardne dovolenými rýchlosťami, teda obmedzenie rýchlosti IG-L pre ne neplatí. To sú tie automobily, ktoré majú zelené evidenčné čísla, podľa § 49 ods. 4 Z 5 rakúskeho Zákona o motorových vozidlách (zdroj).

Podľa uvedenej reportáže Ústredný Automotoklub (ÚAMK) už dnes eviduje niekoľko sťažností od slovenských motoristov, ktorí dostali hneď dve pokuty: jednu za prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti, druhú za ohrozenie životného prostredia. Obe sú však zákonné, a tak ÚAMK odporúča počas jazdy v Rakúsku striktne dodržiavať predpísané rýchlosti.

Autor: redakcia autoviny

Zdroj: autoviny.sk