kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

Motoristi sa na slovenských cestách mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením. Ide o malú zelenú šípku umiestnenú na semafore.


Aktuálne máme v našej legislatíve zahrnutých niekoľko desiatok vodorovných alebo zvislých dopravných značení. Niektoré z nich sú pre vodičov natoľko známe, že ich poznajú aj keď už sú vyblednuté. Iné dopravné značky zase dokážu potrápiť aj skúsených motoristov. V posledných mesiacoch sa na viacerých úsekoch slovenských ciest môžeme stretnúť s úplne novou značkou. Ide o malú zelenú šípku, ktorá je pre mnohých motoristov mätúca. Zistili sme totiž „na vlastnej koži“, že nie každý jej rozumie a vie ako sa pri nej zachovať.

Trojročná novinka

Zmienenou značkou je konkrétne doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730, ktoré je bližšie popísané vo vyhláške 30/2020 Z.z.. Ide o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení. Zmienený dokument popisuje použitie tzv. „Zelenej šípky“ vo svojom paragrafe 15, odst. 7. Konkrétne sa tu hovorí: „Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.“

„Zelená šípka“ je teda doplnkovým zariadením k nadradeným svetelným signálom. Presnejšie podľa prílohy č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z. umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič zároveň podľa daného dokumentu smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.


Doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730 umožňuje vodičom odbočiť vpravu aj vtedy, keď na semafore svieti červená.


Z daného popisu teda vyplýva, že „Zelená šípka“ má pre vodičov odbočujúcich vpravo z pravého pruhu podobný význam ako zaužívaná dopravná značka 201 „Daj prednosť v jazde!“.

Širší kontext

Daná vyhláška ďalej umožňuje využitie „Zelenej šípky“ aj v kontexte voľnejšieho prechodu cyklistov cez konkrétny úsek verejných komunikácií. V jej popise sa totiž nachádza aj dodatok, ktorý hovorí nasledovné: „Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.“


Zelená šípka sa dá podobným spôsobom využiť aj špeciálne pre cyklistov. Vtedy vyzerá takto.
Zdroj: Slovenská správa ciest


Okrem „Zelenej šípky“ sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmieňuje aj o tzv.Čiernej šípke“ (doplnkové zariadenie k svetelnýmn signálom č. 731). Tá umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.
ktuálne sa podobné doplnkové zariadenia vyskytujú prevažne na dočasných semaforoch. V budúcnosti sa však počíta s ich možným väčším nasadením aj na miesta, kde je zaužívaná zelená šípka vo forme klasického semaforu.


Čierna šípka zase umožňuje vodičom otáčanie sa v križovatke. Avšak len za presne predpísaných podmienok.
Zdroj: Slovenská správa ciest

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk