kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

NDS chystá opravu mosta pod Pustým hradom

NDS vyhlási súťaž na opravu mosta pod Pustým hradom vo Zvolene.


Verejné obstarávanie na realizáciu opravy mosta pod Pustým hradom vo Zvolene zverejnila v týchto dňoch Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Odhadovaná hodnota zákazky je 3,84 milióna eur.

Cena ale nie je jediným kritériom výberu, tvorí 60 % ich váhy, 30 % kritérií tvorí čas zhotovenia, ktorý by nemal byť dlhší ako 28 týždňov. Zvyšok váhy kritérií tvoria zriadené pracovné miesta a vlastníctvo systému manažérskej kvality.

"Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy mosta Pustý Hrad, Zvolen, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky," uvádza sa v opise obstarávania.

Práce sa budú realizovať za čiastočnej uzávierky po poloviciach v jednom jazdnom pruhu v úseku mosta. Dočasné dopravné značenie bude zabezpečené verejným obstarávateľom. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov) 24 hodín denne.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je stanovená do 8. februára 2023 do 10.00 h. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v ten istý deň o 13.00 h.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk