kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Slovensko: raj autonómnych vozidiel? Zákon je podpísaný. Budú môcť aj na chodníky

Prezidentka podpísala zákon o podmienkach prevádzky automatizovaných vozidiel.


Na Slovensku sa zavedú podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Má byť účinný od 2. januára 2023.

Zákon okrem iného zahŕňa úpravy kompetencií národného koordinátora inteligentnej mobility a rozšírenie kompetencií orgánu typového schvaľovania v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku. Zároveň ustanoví podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

Právna norma nastaví podklad na aplikáciu inteligentnej mobility v podmienkach SR. Vymedzia sa nové skutkové podstaty priestupkov na úseku dopravy, ktoré sú možným sprievodným javom implementácie inteligentnej mobility do praxe. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo byť národným koordinátorom pre inteligentnú mobilitu. Legislatívne sa zakotvia pojmy, ako automatizované vozidlo, plne automatizované vozidlo, automatizovaný systém riadenia či automatizované doručovacie vozidlo.

Zákon obsahuje aj všeobecnú povinnosť vedenia akéhokoľvek pohybujúceho sa vozidla a jazdnej súpravy vodičom. Zahŕňa tiež rozšírenie existujúcej definície pojmu vodič aj o osobu, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré využíva automatizovaný systém riadenia. Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom s automatizovaným systémom riadenia, má byť povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a v prípade hrozby pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky okamžite prevziať kontrolu nad vedením vozidla.

Automatizované doručovacie vozidlo zároveň bude môcť jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci, ale i na cyklistických komunikáciách. Obmedzí sa však jeho rýchlosť v závislosti od druhu komunikácie, po ktorej jazdí.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk