kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Policajti kontrolovali výcvik autoškôl priamo v teréne

Výcvik autoškôl v premávke kontrolovali policajti od začiatku týždňa v Prešove v rámci dopravno-bezpečnostnej akcie s názvom Inštruktor.

Spolu s pracovníkmi Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR sa zameriavali na kontrolu dokladov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, ako aj dodržiavanie pravidiel výcviku.

Ako uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Tomáš Vrábel, policajti kontrolovali doklady, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Zamestnanci MDV vedia skontrolovať počet absolvovaných jázd, ich dĺžku a podobne.

"Vozidlo je vybavené zariadením, ktoré to eviduje. Každý zo žiadateľov, respektíve z osôb, ktoré vykonávajú výcvik, majú svoju kartu, s ktorou sa zaevidujú do vozidla. Je načítaná a následne je monitorovaná jazda. Zamestnanci MDV majú prístroje, na ktorých si skontrolujú zariadenia a správnosť údajov," priblížil Vrábel s tým, že kontroly sú vykonávané v rámci jednotlivých krajov počas celého roka.

"Za posledné tri roky bolo skontrolovaných približne 400 vozidiel autoškôl, u ktorých bolo zistené približne 260 porušení a bolo zaslaných na základe týchto porušení 190 podnetov na uloženie pokút v celkovej výške 145.000 eur," doplnil vedúci oddelenia štátneho dozoru a dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR Juraj Hudec.

Najčastejšie porušenia, ktorých sa autoškoly dopúšťajú, sú podľa jeho slov klamlivá identifikácia žiakov, nesprávne označenie výcvikových vozidiel a absencia dokladov vo vozidle.

"Čo sa týka klamlivej identifikácie, tak deje sa to asi tým spôsobom, že v systéme sa identifikuje ako keby prebiehal výcvik a výučba bez toho, aby žiak o tom vedel, a aby vlastne absolvoval všetky potrebné vyučovacie hodiny. Inými slovami okrádajú žiakov o jazdy," skonštatoval Hudec.

"Bola to moja prvá policajná kontrola, čudovala som sa, že čo som zle urobila. Rovnako prvýkrát som fúkala, doklady som mala v poriadku," povedala žiačka autoškoly Anna Fendrichová. "Aj v mojom prípade to bola prvá takáto kontrola. Žiačka nevedela, čo má robiť. Povedal som jej, aby nasledovala policajné vozidlo," doplnil inštruktor autoškoly Daniel Cvinár s tým, že víta takéto kontroly.

Ďalší inštruktor Marek Bosák tvrdí, že už mal skúsenosť so žiakmi, z ktorých bolo cítiť alkohol. "Nepustil som ich do auta," povedal.

Počas stredajšej kontroly policajti spolu so zamestnancami MDV nezistili žiadne pochybenia. Zamestnanci MDV budú zistené údaje ešte overovať v systéme.

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: TASR, podkapotou.sk