kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Mnoho vodičov na diaľnici stále jazdí v strednom pruhu. Zväčša brzdia premávku a porušujú tým zákon!

Jazda v strednom pruhu na diaľnici síce môže byť pohodlná, no zákon na ňu nenazerá s pochopením. Stredný pruh je totiž nie je určený na normálnu jazdu pokiaľ je ten pravý voľný!


Jazda po trojprúdovej diaľnici by mala byť rýchla a pohodlná. Nie vždy tomu ale tak je. Mnoho slovenských vodičov totiž na takýchto úsekoch ciest nevie správne jazdiť. Častokrát sa stáva, že auto idúce v strednom pruhu ide dokonca pomalšie ako to idúce v pravom. Predchádzanie sprava je pritom porušenie pravidiel cestnej premávky - rovnako ako pomalá jazda v strednom pruhu. Ako teda správne jazdiť na diaľniciach a cestách s väčším počtom pruhov?

Vždy sa jazdí vpravo

Slovenskí vodiči sa spoliehajú, že za jazdu v strednom pruhu sa im nič nemôže stať. Opak je ale pravdou, páchajú dopravný priestupok. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 10 ods. 1) totiž hovorí jasnou rečou:

„Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“

Síce v znení zákona nie je vyslovene zakázaná jazda v strednom pruhu, avšak je povolená len na určité úkony. Jedným z nich je predchádzanie vozidiel idúcich v pomalom pravom pruhu. Logicky z toho teda vyplýva, že auto, ktoré ide v strednom (respektíve v ľavom) pruhu, má ísť rýchlejšie.


Zákaz predchádzania sprava

Pri narazení na stredopruhára musíte mať na pamäti jednu dôležitú vec. Zmienený zákon totiž ďalej vo svojom § 15 ods. 1) jasne definuje, že predchádzanie je možné len zľava. Sprava sa smie predchádzať len vtedy, ak sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Okrem toho smiete sprava predchádzať na pripájacom alebo odbočovacom jazdnom pruhu pri napájaní sa alebo schádzaní z diaľnice. Keď sa teda rozhodnete stredopruhára predbiehať sprava, obyčajne tým porušujete zákon aj vy.


Polícia stredopruhárov kontroluje

Keďže tento fenomén spôsobuje mnohým vodičom vrásky na čele, spýtali sme sa polície, ako rieši pomaly idúcich vodičov v strednom pruhu. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová nám na túto otázku poskytla odpoveď:

„Dopravná polícia sa pri výkone služby venuje aj týmto porušeniam. V prípade preukázania porušenia uvedeného ustanovenia možno vodičovi uložiť pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokiaľ vodič nesúhlasí s blokovým konaním, resp. si nie je vedomý spáchania priestupku, skutok sa po spísaní správy o výsledku objasňovania priestupku postúpi na príslušný správny orgán, ktorý vo veci rozhodne.“

Výška pokuty v blokovom konaní sa v prípade pomaly jazdiacich vodičov v strednom alebo v ľavom pruhu pohybuje až do 100 eur. V rozkaznom konaní je to do výšky 50 eur. Samozrejme, že polícia nemá oči všade. Ak na diaľnici narazíte na vodiča, ktorý výrazným spôsobom spomaľuje jazdu v strednom alebo v ľavom pruhu, môžete ho nahlásiť aj vy a to vtedy, pokiaľ máte o jeho konaní kamerový záznam, ktorý bol získaný legálnym spôsobom.

Netýka sa to len diaľnice

Jazda v strednom alebo v ľavom pruhu sa však netýka len diaľnice. Vo všeobecnosti platí, že na každej ceste s viacerými jazdnými pruhmi okrem tej v obci musíte jazdiť vždy v tom pravom. Ostatné rýchlejšie pruhy sú určené na predchádzanie, obchádzanie alebo odbočovanie.

Zhrnutím článku je odporúčanie pre všetkých vodičov. Vždy sa jazdí v pravom pruhu a to dokonca aj vtedy, pokiaľ má diaľnica alebo iná cesta vyšší počet pruhov. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, že vy, ako vodič jazdiaci vľavo chcete prejsť do stredného pruhu zároveň s vodičom idúcim v pravom pruhu, ste povinný dať tomuto vodičov prednosť.

Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk