kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Vzájomné predchádzanie nákladných áut na diaľnici: Je to povolené alebo ide o porušenie zákona?

Na slovenských diaľniciach sa časatokrát môžeme stretnúť s nepríjemným fenoménom, kedy sa začnú vzájomne predchádzať dve nákladné autá. Takéto počínanie je nebezpečné a ani zákon ho nepodporuje.

Diaľnice tu máme predovšetkým preto, aby sa urýchlilo spojenie medzi jednotlivými mestami a doprava z okresných ciest sa presmerovala mimo obce. Denne ich využívajú desiatky tisíc vodičov. Medzi nich samozrejme patria aj vodiči nákladnej dopravy, ktorí však majú nejaké povinnosti navyše. Mnohí z nás sme sa už stretli s nepríjemným fenoménom, kedy sa na diaľničných úsekoch začnú navzájom predbiehať nákladné autá. Nielenže sa celková plynulosť dopravy v danom úseku značne zníži, ide aj o pomerne nebezpečný manéver, ktorý nemá pochopenie ani v zákone.

Vzájomné predchádzanie sa kamiónov na diaľnici je činnosť, ktorá vodiča normálneho osobného motorového vozidla dokáže poriadne vytočiť. Najmä ak rýchlostný rozdiel medzi dvoma predbiehajúcimi sa kamiónmi len minimálny.


Ani zákon im nefandí

Takéto správanie sa vodičov kamiónov pritom nemá oporu ani v zákone. Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž vo svojom paragrafe 35 v časti Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá a v odseku 3 jasne hovorí:

„ Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.“

Z uvedeného je teda jednoznačné, že predbiehanie akéhokoľvek vozidla nákladným autom prevyšujúcim hmotnosť 7,5 tony je na diaľnici vyslovene zakázané. Napriek tomu sa nájdu vodiči, ktorí daný predpis nerešpektujú.

Stačí kamerový záznam

V takom prípade im hrozí pokuta podľa aktuálneho sadzobníku pokút až do výšky 100€. Navyše, ak si myslia, že pri predbiehaní sú neohrození a pokuta sa im udeliť nemôže, sú na omyle. V mnohých prípadoch totiž polícii na udelenie pokuty stačí kamerový záznam alebo fotografia, ktorá takéto správanie sa zachytáva.

Samozrejme, aj tu musíme dodať, že dôkazový materiál musí byť vyhotovený v medziach zákona. Teda, že vodič nemôže počas vedenia motorového vozidla, ktoré ide za predbiehajúcimi sa kamiónmi používať mobilný telefón. Aké sú vaše skúsenosti s predbiehaním sa kamiónov na diaľnici? Stalo sa vám už niekedy, že ste za takýmito pretekármi museli stráviť pekných pár minút?


Autor: David Hecl

Zdroj: autoviny.sk