kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Nedali vám prednosť počas zipsovania? Kto je na vine v prípade nehody?

Každý motorista musí tieto pravidlá ovládať bez ohľadu na to, či sa mu zipsovanie páči alebo nie.


Už sú to viac ako dva roky, čo na Slovensku máme povinnosť striedavého radenia, takzvaního zipsovania, aj bez vyhradenej dopravnej značky. Zipsovanie bez značky sa zaviedlo do platnosti od 1. apríla 2020 a je definované v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009.

Pre motoristov to znamená, že na mieste, kde sa dva priebežné pruhy spájajú, sa uplatňuje pravidlo striedavého radenia automaticky: ten, kto sa zaraďuje do priebežného pruhu, má prednosť, ak je prvý a ak má zapnuté smerové svetlá. Vodič jazdiaci v priebežnom pruhu musí dať tomu druhému vodičovi prednosť, a to aj v ďalších prípadoch, ktoré upresňuje Zákon o cestnej premávke č. 8/2009 v paragrafe 10, odstavcoch 6 a 10 s nasledovným znením:

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

(6) Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí pri súbežnej jazde, keď vodič idúci v pravom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu pri zaraďovaní sa do kolóny idúcich vozidiel pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v pravom jazdnom pruhu.

(10) Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu.

Tam, kde sa jazdné pruhy v jednom smere jazdy zbiehajú, vodič idúci v priebežnom jazdnom pruhu je pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, ktorý sa zaraďuje do priebežného jazdného pruhu, preradenie do priebežného jazdného pruhu, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy. Vodič pri zaraďovaní sa do priebežného jazdného pruhu pritom nesmie ohroziť vodiča jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu.

Kto je na vine pri nehode pri zipsovaní?

Ak sa dve vozidlá zrazia na mieste, kde zákon umožňuje princíp striedavého radenia, tzv. zipsovania, dôvodov incidentu môže byť hneď niekoľko a záleží na konkrétnych detailoch, ktorý z vodičov nesie za nehodu zodpovednosť.

Z vyššie uvedených zákonov a v nadväznosti na ilustrácie A a B vyššie platia nasledovné fakty:

  • ak sa pruh končí alebo je na ňom prekážka na ceste (B) a ak vodič v modrom aute ide prvý a zapne smerovky, vodič žltého auta má dať modrému prednosť;
  • ak je v pruhu modrého vodiča akákoľvek prekážka (B) a modré vozidlo signalizuje zámer obísť ju zapnutou smerovkou, vodič žltého auta mu musí dať prednosť; vodič modrého auta pritom nesmie ohroziť vodiča žltého auta;
  • ak by vodič v modrom aute nebol prvý a mal zapnuté smerovky (B), mal by sa zaradiť za žlté vozidlo;
  • ak by sa vodič modrého auta preraďoval z jedného pruhu do druhého bez toho, aby bol tento pruh ukončený (A), musí dať prednosť žltému vozidlu;
  • ak sú tieto dva pruhu súbežné a neukončené (A) a v pravom pruhu je kolóna idúcich vozidiel, vodič žltého auta musí dať modrému autu prednosť.


Ak vznikla dopravná nehoda alebo škodová udalosť z dôvodu nedania prednosti v jazde, zodpovednosť za nehodu nesie ten vodič, ktorý nesplnil túto svoju povinnosť.

Tieto pravidlá cestnej premávky teda rozhodne nie sú zložité a každý vodič ich má vedieť ovládať a rešpektovať bez ohľadu na to, či sa mu princíp zipsovania páči alebo nie.

V prípadných sporoch o vine jedného či druhého vodiča bude záležať na detailoch, ale v prvom rade sa bude vždy prihliadať na znenie Zákona o cestnej premávke.

Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk