kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Zákaz predaja spaľovacích áut je bližšie. Skončiť má aj dotovanie EV

Európsky parlament prijal pozíciu, s ktorou pôjde na rokovanie s členskými štátmi.

Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu podporil revíziu noriem emisií oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Informuje o tom spravodajca TASR.

Za uznesenie o navrhovaných pravidlách na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá zahlasovalo 339 poslancov, 249 bolo proti a 24 sa hlasovania zdržalo.

V prijatom texte, ktorý predstavuje pozíciu EP pre rokovania s členskými štátmi, europoslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej dopravy s nulovými emisiami do roku 2035.

Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 percent pre osobné automobily a 50 percent pre dodávky.

Medzi navrhované opatrenia patrí odstránenie osobitných stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV), keďže už neslúžia pôvodnému účelu. Komisia má pripraviť správu o pokroku v oblasti cestnej dopravy s nulovými emisiami do konca roku 2025 a následne každý ďalší rok. Tieto správy budú zahŕňať vplyv znižovania emisií na spotrebiteľov a zamestnanosť, úroveň využívania obnoviteľnej energie, ako aj informácie o trhu s vozidlami z druhej ruky.

Navrhované opatrenia znamenajú aj postupné znižovanie stropu pre ekologické inovácie v súlade s navrhovanými prísnejšími cieľmi (súčasný limit 7 g CO2/km by mal zostať do roku 2024, potom by mal nasledovať 5 g od roku 2025, 4 g od roku 2027 a 2 g do konca roku 2034).

Komisia do konca roku 2023 pripraví správu, v ktorej podrobne uvedie potrebu cieleného financovania na zabezpečenie spravodlivého prechodu v automobilovom odvetví s cieľom zmierniť negatívne vplyvy na zamestnanosť.

Okrem toho vznikne spoločná metodika EÚ vypracovaná eurokomisiou do roku 2023 na hodnotenie celého životného cyklu emisií CO2 osobných a úžitkových vozidiel uvedených na jednotný trh EÚ, ako aj pohonných hmôt a energie spotrebovanej týmito vozidlami.

Spravodajca EP pre túto oblasť, holandský poslanec Jan Huitema v správe pre médiá uviedol, že ambiciózna revízia noriem CO2 je kľúčovým prvkom na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy. "Týmito normami vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho sa nákup a jazdenie na vozidlách s nulovými emisiami stáva pre spotrebiteľov lacnejším," opísal situáciu.

Prijatie pozície EP znamená, že europoslanci sú teraz pripravení začať rokovania o revízii emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá s členskými štátmi EÚ.

Osobná doprava tvorí zhruba 12 percent emisií CO2 v Európe, jej podiel však stále rastie. DenníkN píše, že pri hlasovaní v EP neprešli návrhy konzervatívnych poslancov a lobistov snažiacich sa o zjemnenie opatrení na 90 percent.

Nepodarilo sa presadiť zmiernenie plánov v súvislosti s používaním syntetických palív so zachytávaním uhlíka a podobne. Znamená to, že alternatívne možnosti umožňujúce ponechanie výroby spaľovacích motorov v pozícii hybridných systémov so syntetickými nízkoemisnými ba neutrálnymi palivami sa presadiť nepodarilo, no aj tieto veci sa nakoniec do legislatívy môžu dostať. Všetko závisí od rokovaní s jednotlivými krajinami. Obavy o stratu zamestnania a zníženie konkurencie domácich výrobcov sa striedajú s presvedčením o rýchlejších inováciách, ktoré naopak podporia domácich výrobcov a pomôžu im k lepšej konkurencieschopnosti. 

Sprísňovanie postoju k osobnej doprave a z nej vznikajúcich emisií však nie je badať iba v EÚ. Do roku 2030 plánuje zákaz predaja osobných áut so spaľovacím motorom napríklad India a Veľká Británia a do roku 2035 chce to isté vykonať Kanada, Čína i USA. Mimo týchto cieľov zostávajú najmä krajiny Južnej Ameriky a Afriky. 

V Európe je podiel elektrických a plug-in hybridných vozidiel na predajoch nových áut zhruba 18 percent, no o tento podiel sa starajú najmä bohaté štáty na čele s Holandskom, kde sa podiel týchto vozidiel na celkových predajoch blíži k 35 percentám. Okrem väčšieho rozšírenia ponuky elektromobilov aj smerom k lacnejším modelom je na ďalší rozvoj elektromobility potrebné investovať do nabíjacej infraštruktúry, ktorá naďalej nestíha držať krok s rozvojom i samotnými predajmi. Analytici očakávajú, že v roku 2027 sa elektromobily vďaka masovému rozširovaniu a z toho vyplývajúceho znižovania nákladov na výrobu i vďaka pokroku v oblasti recyklácie a šetrenia drahých kovov dostanú cenovo na úroveň áut so spaľovacím motorom. 

 

AUTOR: © Zoznam/jh

ZDROJ: TASR, DennikN

Európsky parlament prijal pozíciu, s ktorou pôjde na rokovanie s členskými štátmi.

Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu podporil revíziu noriem emisií oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Informuje o tom spravodajca TASR.

 

Za uznesenie o navrhovaných pravidlách na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá zahlasovalo 339 poslancov, 249 bolo proti a 24 sa hlasovania zdržalo.

V prijatom texte, ktorý predstavuje pozíciu EP pre rokovania s členskými štátmi, europoslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej dopravy s nulovými emisiami do roku 2035.

Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 percent pre osobné automobily a 50 percent pre dodávky.

Medzi navrhované opatrenia patrí odstránenie osobitných stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV), keďže už neslúžia pôvodnému účelu. Komisia má pripraviť správu o pokroku v oblasti cestnej dopravy s nulovými emisiami do konca roku 2025 a následne každý ďalší rok. Tieto správy budú zahŕňať vplyv znižovania emisií na spotrebiteľov a zamestnanosť, úroveň využívania obnoviteľnej energie, ako aj informácie o trhu s vozidlami z druhej ruky.

Navrhované opatrenia znamenajú aj postupné znižovanie stropu pre ekologické inovácie v súlade s navrhovanými prísnejšími cieľmi (súčasný limit 7 g CO2/km by mal zostať do roku 2024, potom by mal nasledovať 5 g od roku 2025, 4 g od roku 2027 a 2 g do konca roku 2034).

Komisia do konca roku 2023 pripraví správu, v ktorej podrobne uvedie potrebu cieleného financovania na zabezpečenie spravodlivého prechodu v automobilovom odvetví s cieľom zmierniť negatívne vplyvy na zamestnanosť.

Okrem toho vznikne spoločná metodika EÚ vypracovaná eurokomisiou do roku 2023 na hodnotenie celého životného cyklu emisií CO2 osobných a úžitkových vozidiel uvedených na jednotný trh EÚ, ako aj pohonných hmôt a energie spotrebovanej týmito vozidlami.

Spravodajca EP pre túto oblasť, holandský poslanec Jan Huitema v správe pre médiá uviedol, že ambiciózna revízia noriem CO2 je kľúčovým prvkom na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy. "Týmito normami vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho sa nákup a jazdenie na vozidlách s nulovými emisiami stáva pre spotrebiteľov lacnejším," opísal situáciu.

Prijatie pozície EP znamená, že europoslanci sú teraz pripravení začať rokovania o revízii emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá s členskými štátmi EÚ.

Osobná doprava tvorí zhruba 12 percent emisií CO2 v Európe, jej podiel však stále rastie. DenníkN píše, že pri hlasovaní v EP neprešli návrhy konzervatívnych poslancov a lobistov snažiacich sa o zjemnenie opatrení na 90 percent.

Nepodarilo sa presadiť zmiernenie plánov v súvislosti s používaním syntetických palív so zachytávaním uhlíka a podobne. Znamená to, že alternatívne možnosti umožňujúce ponechanie výroby spaľovacích motorov v pozícii hybridných systémov so syntetickými nízkoemisnými ba neutrálnymi palivami sa presadiť nepodarilo, no aj tieto veci sa nakoniec do legislatívy môžu dostať. Všetko závisí od rokovaní s jednotlivými krajinami. Obavy o stratu zamestnania a zníženie konkurencie domácich výrobcov sa striedajú s presvedčením o rýchlejších inováciách, ktoré naopak podporia domácich výrobcov a pomôžu im k lepšej konkurencieschopnosti.