Výjazdová asistencia

Čo je to výjazdová asistencia?

“Výjazdová asistencia” pre cestné vozidlá poskytovaná spoločnosťou UNITED ASSISTANCE, s.r.o. má slúžiť motoristom ako pomoc pri poruche alebo havárii vozidla alebo inej núdzovej situácii na území štátov Európskej únie vrátane Chorvátska a Srbska.

Výjazdová asistencia umožňuje klientom využitie služieb v troch variantoch a to 7 dní, 14 dní a 1 mesiac. Všetky služby sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku na jednotnom telefónnom čísle +421 221 028 571 alebo +421 902 172 307.

Čo obsahuje Výjazdová asistencia

V rámci “Výjazdovej asistencie” poskytuje UNITED ASSISTANCE, s.r.o. najmä tieto asistenčné služby:

 • NONSTOP prevádzka dispečingu na tel čísle +421 221 028 571 alebo +421 902 172 307
 • pomoc mechanika asistenčnej služby na mieste poruchy či nehody
 • zabezpečenie a dopravu potrebných náhradných dielov
 • vyslobodenie havarovaného vozidla
 • odťah vozidla do miesta podľa požiadaviek klienta alebo zmluvného servisu a to aj v zahraničí
 • zabezpečenie opravy vozidla
 • uschovanie nepojazdného vozidla
 • zabezpečenie náhradného ubytovania
 • doprava osôb do miesta bydliska alebo do miesta určenia
 • právne poradenstvo

“Výjazdovú asistenciu” možno použiť pre prípady, kedy je vozidlo nepojazdné z dôvodov:

 • poruchy
 • dopravnej nehody (zavinenej i nezavinenej)
 • ďalších nečakaných technických problémov

Ďalšie služby

 • odovzdanie odkazu blízkej osobe
 • právna pomoc
 • vybavenie poistnej udalosti
 • fotodokumentácia
 • tlmočenie

Cenník produktov je uvedený tu.

Rozsah asistečných služieb je uvedený tu.

Všeobecné podmienky  pre výjazdovů  asistenciu sú uvedené tu.