kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Nie každý má nulovú toleranciu. V týchto krajinách si môžete pred jazdou dovoliť jedno pivo. Niekde dokonca aj viac.

Niektoré krajiny sú benevolentnejšie, iné nie. Zatiaľ čo u nás platí nulová tolerancia alkoholu v krvi za volantom, nájdu sa aj výnimky. Extrémnym príkladom je napríklad UK.


Alkohol za volant nepatrí. Ide o všeobecné tvrdenie, ktoré má reálny základ v bezpečnosti. Niektoré krajiny v Európe sa však na jedno-dve pivá pred jazdou pozerajú benevolentnejšie, ako je tomu u nás. Vo všeobecnosti by sme si Európu mohli rozdeliť na tri kategórie. V prvej z nich, do ktorej patrí aj Slovensko, je nulová tolerancia alkoholu. V tej druhej, ktorá je pomerne početná, je dovolené malé množstvo alkoholu, no a napokon tu máme extrém, kde sú pravidlá skutočne benevolentné.

Začnime teda tou prvou skupinou. V prípade, že ste mali ťažkú noc alebo ste si dali len jedno pivko na osvieženie, určite nesadajte za volant v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku no a samozrejme aj u nás na Slovensku. V týchto krajinách Európy totiž platí nulová tolerancia alkoholu. Niekde dokonca nemôžete po malom požití alkoholu jazdiť ani len na bicykli. Sem patrí napríklad susedné Česko. Taktiež vás za nízku „hladinku“ na bicykli budú pokutovať aj naši príslušníci zákona.

Priemer Európy je 0,5

O niečo benevolentnejšie sa na túto tému pozerajú v krajinách, kde je maximálna možná "hladinka" povolená na úrovni 0,2 promile. Ide napríklad o Estónsko, Nórsko, Poľsko či Švédsko. Tu vám nejaký ten pohárik dobrého piva po obede nespôsobí vážne problémy.

Vyššie množstvo alkoholu na úrovni 0,5 promile nie je problémom v pomerne veľkom množstve krajín naprieč Európou. V závislosti od metabolizmu to vychádza na jedno až dve veľké pivá. Takéto opojenie si za volantom môžete dopriať napríklad v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Dánsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, v Chorvátsku, v Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku, Macedónsku, na Malte, v Nemecku, Holandsku, Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Švajčiarsku alebo v Španielsku. V Litve je maximálne množstvo alkoholu v krvi stanovené na úrovni 0,4 promile, teda len o niečo nižšie, ako je modus v Európe.

Avšak treba brať na vedomie, že aj v týchto krajinách platí nejaké obmedzenie. Napríklad v Belgicku vás nebudú stíhať za alkohol v krvi, pokiaľ šoférujete podľa predpisov.

Na druhú stranu, iný meter je použitý pri profesionálnych vodičoch. Zatiaľ čo Chrovátsko alebo Nemecko dovoľuje 0,5 promile, platí to len pre súkromných vodičov. Profesionál musí mať nulu za každých okolností. Podobné predpisy platia aj v Taliansku, Litve alebo v Slovinsku.

Prehľad maximálnej možnej hladiny alkoholu v krvi v jednotlivých štátoch Európy.


Nezabúdajte ani na to, že vo Francúzsku musí mať každý vodič vlastný alkohol tester. Samostatnou kapitolou v predpisoch jednotlivých krajín sú vodiči začiatočníci. Napríklad také Španielsko má predpisy, ktoré pre nich udávajú maximálne množstvo alkoholu v krvi na úrovni 0,3 promile avšak pokiaľ má vodič pod 18 rokov, musí mať nulu. Väčšie množstvo alkoholu v krvi môžu mať vodiči začiatočníci len v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Fínsku a v UK, čo je však samostatná kategória, ktorej sa venujeme nižšie.

Extrém na Britských ostrovoch

Napokon tu máme jeden extrém. Na Britských ostrovoch vám dovolia mať vyššiu „hladinku“ ako kdekoľvek v Európe. Polícia v UK bude tolerovať aj to, keď alkohol na teste ukáže hladinu 0,8 promile. To dokonca platí pre všetky skupiny vodičov. Čiže je jedno či ste skúsený harcovník, čerstvý začiatočník alebo nesiete 40-tonový kamión.

Vo všeobecnosti ale platí, že by ste pred jazdou nemali požívať žiadny alkohol. Aj keď niektoré štáty dovoľujú určitú hladinu v krvi, vaša poisťovňa sa v prípade škodovej udalosti môže od krytia dištancovať. Za prekročené limity v jednotlivých štátoch potom môžu padať aj astronomické pokuty, po prípade vám môže byť odobratý vodičský preukaz.


Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk