kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Za takéto parkovanie je pokuta 90 eur, aj keď tam nie je zákaz státia. Vysvetľujeme prečo.

Už o mesiac bude zakázané aj parkovanie na chodníkoch. V našej dopravnej poradni pokračujeme aj v roku 2022.


V aktuálnom februárovom vydaní časopisu auto motor a šport č. 2/2022 sa venujeme téme NEHODY NA PARKOVISKU s podtitulom NEDAJTE SA OBRAŤ O PENIAZE PO NEHODE. Na dvoch stranách prehľadne vysvetľujeme, ako sa zachovať v prípade, že na parkovisku nájdete svoje auto poškodené alebo vy poškodíte iné vozidlo a tomu, ako reagovať, keď od vás poškodený pýta peniaze na ruku.
V nasledujúcom príspevku sa budeme venovať parkovaniu ako takému, konkrétne pokutám, ktoré sú pre motoristu pripravené v prípade, že zaparkuje v rozpore so zákonmi.

Na fotografii vyššie môžete vidieť päť automobilov, ktoré sú zaparkované na kraji cesty s dvomi protismernými jazdnými pruhmi. Pripomíname, že ide o ilustračnú fotografiu po grafickej úprave pre názornú ukážku situácie, ktorú budeme opisovať.

Využijeme pritom dva záväzné dokumenty: § 23 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 a Vestník Ministerstva vnútra SR so sadzobníkom pokút udeľovaných v blokovom konaní, teda na mieste.

Podľa odseku 1 paragrafu 23 Zákona o cestnej premávke (Zastavenie a státie) platia nasledovné pravidlá:

  • Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty;
  • Na jednosmernej ceste môže zastaviť a stáť vpravo i vľavo;
  • Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre každý smer jazdy;
  • Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy.


Z tohto dôvodu je v sadzobníku pokút nasledovný popis priestupku a výška blokovej pokuty:

  • Zastavenie v protismere vľavo: 20-40 €
  • Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy: 30-50 €
  • Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy: 30-50 €

Ak by policajná hliadka našla takto zaparkované automobily, ako sú na fotografii hore, službukonajúci policajt by bol oprávnený prvému, druhému a piatemu vozidlu udeliť blokovú pokutu vo výške 40 eur za zastavenie v protismere vľavo a ďalších 50 eur, pretože pri státí nezostal jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Dokopy by to bolo za 90 eur.

Dopĺňame, že v zmysle paragrafu 12 Zákona o priestupkoch č. 372/1990 sa sankcie viacerých priestupkov v jednom konaní nezlučujú, ale vyberie sa najvyššia zo sankcií, teda v blokovom konaní by uvedení vodiči reálne mali dostať pokutu vo výške 50 eur.

O skutočnom význame tohto zákazu určite môžeme polemizovať, napriek tomu odporúčame dodržiavať zákon o cestnej premávke.

Od 1. marca 2022 nebude možné zastaviť a stáť na chodníku len tak

Parkovanie na chodníku je možné len do 1. marca 2022, od tohto termínu je účinná novela Zákona o cestnej premávke, ktorá takúto možnosť pre automobily ruší.


V súčasnosti podľa Zákona o cestnej premávke platí, že ak to nie je zakázané, vodiči vozidiel do 3,5 tony môžu zaparkovať na chodníku, ktorý je hneď vedľa cesty, a to v prípade, že pre chodcov ostane voľných aspoň 1,5 metra šírky chodníka. To sa od 1. marca tohto roka mení. Na základe novely Zákona o cestnej premávke s termínom účinnosti 1. marca 2022 sa upravuje znenie odseku 2 paragrafu 52 nasledovne:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.
Celkom sa teda vypúšťa všeobecné dovolenie parkovať automobilom na chodníkoch. Na miestach, kde to povolené bude, bude umiestnená príslušná dopravná značka. Ak bude zachovaná voľná šírka chodníka aspoň 1,5 metra, môžu byť na chodníku zaparkované bicykle aj motocykle (motorky, skútre).

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk