kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Za reflexnú vestu nesprávnej farby môžete dostať pokutu

Občas sa vyskytujú správy o tom, že v aute musíte mať reflexnú vestu, lebo je súčasťou povinnej výbavy, ale nie je to pravda. Zákon jednoznačne uvádza, za čo ju môžete vymeniť a tiež to, aké musí mať farebné vyhotovenia.

Zákon o cestnej premávke (č. 8/2009) hovorí o situáciách, kedy a ako majú ľudia povinnosť používať reflexné odevy, zatiaľ čo normy hovoria o ich materiálom vyhotovení.

Podľa medzinárodnej normy ISO 20471 pre odevy s vysokou viditeľnosťou (high visibility clothing) platia konkrétne pravidlá pre vyhotovenie reflexných viest, ktoré sa používajú v cestnej premávke na Slovensku. Bezpečnostný reflexný odev je súčasťou povinnej výbavy pre vozidla kategórie M, N, T, C a PS (osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné), uvádza Ministerstvo dopravy SR.


Reflexný odev nemusí byť iba vesta


Ministerstvo dopravy pritom upresňuje, že vyhláška necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla, či vo svojom vozidle bude mať ako súčasť povinnej výbavy vestu, overal, nohavice, bundu alebo pláštenku. Prakticky teda v povinnej výbave nie je zakotvené, že to musí byť vesta, ale je stanovené, že bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a musí spĺňať technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou (napríklad STN EN ISO 20471). V súčasnosti je stále možné použiť aj odevy, ktoré v čase výroby spĺňali aj technickú normu pre výstražné odevy (STN EN 471 + A1), hoci moderné normy už nespĺňajú, a to na základe Vyhlášky č. 134/2018 Z. z § 36 ods. 2.

Pozor na správne farby


Technická norma pripúšťa iba tri farby bezpečnostného odevu, a to: fluorescenčnú žltú, fluorescenčnú oranžovočervenú a fluorescenčnú červenú. Odev ďalej musí byť schopný vizuálne upozorniť na osobu, ktorá ho nosí pri všetkých svetelných podmienkach, teda vo dne aj za tmy pri osvetlení prednými svetlometmi vozidla.

Ak by vám teda niekto ponúkal modrú, fialovú, štýlovú čiernu s bielymi reflexnými pruhmi alebo inak sfarbenú vestu či iný reflexný odev, vedzte, že ako súčasť povinnej výbavy nebude pri prípadnej policajnej kontrole akceptovaná.

Zákon sa nezmieňuje o tom, či môžu alebo nemôžu byť na reflexnom odeve logá spoločností a značiek, teda sa ich prítomnosť ani nedá napadnúť. Toto uvádzame pre prípad, že ste dostali reflexný odev ako darček od niektorej spoločnosti, napríklad na čerpacej stanici, aj s jej logom.

Podľa § 27 ods.2 Vyhlášky o dopravnom značení 30/2020 platí nasledovná špecifikácia reflexného odevu pre označenie osoby vykonávajúcej práce na ceste:

Bezpečnostný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 cm až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 cm až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadneho z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel. Tieto špecifikácie sú však platné pre osoby osoby vykonávajúce práce na ceste, nie pre odevy ako súčasť povinnej výbavy automobilov.

Koľko reflexných odevov musíte mať v aute?


Podľa našich zákonov stačí jeden, a to v dosahu zo sedadla vodiča (Povinná výbava vozidla k § 44 ods. 14 zákona, § 25 b)):

§ 25 (1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú:
b) bezpečnostný reflexný odev, napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Dôrazne však odporúčame voziť v aute toľko bezpečnostných reflexných odevov, napríklad viest, aby si ich mohli v prípade potreby obliecť všetci pasažieri. Platí totiž, že ak sa niečo stane a posádka by sa musela pohybovať po krajnici alebo vozovke, zo zákona musí každá osoba používať reflexný odev. Aj keby boli tieto osoby za zvodilami, odporúčame tiež, aby si obliekli reflexné odevy. Toto sú súvisiace paragrafy a odseky zo Zákona o cestnej premávke (č. 8/2009):

§ 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(2) Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.


§ 26 Zastavenie vozidla v tuneli
(4) Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

Zhrnutie na záver


Slovenské zákony vodičom automomobilov neurčujú povinnosť mať v aute reflexné vesty, pretože hovoria o bezpečnostnom reflexnom odeve. To môžu byť aj reflexné nohavice, overal alebo pláštenka. Takisto zákon uvádza, že tento odev má byť v dosahu zo sedadla vodiča, pričom neupresňuje počet odevov. Opäť pripomíname naše odporúčanie mať v aute toľko reflexných odevov, koľko je sedadiel. Dôležité je to predovšetkým pri cestách do zahraničia, kde majú zákony hovoriace o takom počte reflexných odevov, koľko je členov posádky auta.

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk