kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Mnoho Slovákov môže získať na auto príspevok vo výške tisícok eur. Takto sa k nemu dostanete…

Príspevok na kúpu nového auta môžu získať tisíce Slovákov. Ak vlastníte preukaz ŤZP, môžete si oň požiadať aj vy.

 

  • Jeho maximálna výška je viac ako 16 tisíc eur.
  • Žiadosť sa dá podať osobne alebo elektronicky.

Kúpa auta je jednou z finančne najnáročnejších záležitostí. Mnoho ľudí si nový automobil nemôže dovoliť a preto radšej siahne po staršom, no lacnejšom ojazdenom vozidle. Avšak málokto vie, že na Slovensku máte možnosť získať dotácie na kúpu auta, ktoré je buď nové, alebo je jeho vek nižší ako 5 rokov. O príspevok pritom môžu požiadať tisícky Slovákov, pričom jeho maximálna výška je viac ako 13-tisíc, respektíve až 16-tisíc eur. Požiadať oň je však mierne komplikované.

Kto sa o dotáciu môže uchádzať?

Finančný príspevok, ktorý štát poskytuje na kúpu nového vozidla alebo auta do veku maximálne 5 rokov, môže získať každý, kto je držiteľom preukazu ŤZP. Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na špecializovanej webovej stránke, podať si žiadosť o finančný príspevok v maximálnej výške až 13 277,58 eur na auto s manuálnou prevodovkou alebo 16 596,96 eur na vozidlo s automatickou prevodovkou môže hneď niekoľko skupín ľudí s platným preukazom ŤZP. Presný popis, či sa môžete o dotáciu uchádzať, nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Zároveň je dôležité upozorniť, že peňažný príspevok nemožno získať v prípade, ak:

  • ide o kúpu motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov,
  • je príjem osoby s preukazom ŤZP viac ako 5-násobok sumy životného minima,
  • ide o vozidlo zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.


Ako požiadať o príspevok?

Žiadosť o poskytnutie dotácie môžete podať na príslušnom úrade v mieste bydliska osoby s preukazom ŤZP. Okrem toho tak môžete urobiť napríklad aj elektronicky. Treba však podotknúť, že na vyplnenie elektronickej žiadosti potrebujete dokument podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť zároveň nesmie byť bez odôvodnenia.

Príspevok môžete získať opakovane!
Zaujímavosťou udeľovania príspevku na kúpu motorového vozidla je fakt, že oň môžete žiadať opakovane. Nejde len o jednorazovú finančnú pomoc. Úrady vám dotáciu môžu udeliť každých 7 rokov. Musíte sa ale zaviazať, že vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, do šiestich mesiacov od kúpy toho nového predáte alebo ho vyradíte z evidencie. Zároveň môžete o finančnú podporu požiadať aj skôr, avšak musí dôjsť k vráteniu predchádzajúceho príspevku alebo k vráteniu jeho alikvotnej časti.

Ako je už uvedené vyššie, maximálna výška dotácie na kúpu motorového vozidla s preukazom ŤZP je 13 277,58 eur, respektíve 16 596,96 eur na vozidlo s automatickou prevodovkou. V druhom prípade však zároveň musí platiť, že osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou a má oprávnenie viesť osobné motorové vozidlo.

Hotovosť alebo prevod?

Samotná výška príspevku sa určuje ako percentuálny pomer voči kúpnej cene vozidla. Tá však nesmie presiahnuť 26 555,14 eur. Ak ide o sumu nad túto čiastku, zohľadňuje sa len maximálna štátom predpísaná hodnota. Podobne to platí aj v prípade, že si auto kupujú viaceré osoby s preukazom ŤZP.

Napokon sa dostávame k vyplateniu príspevku. To je možné až po jeho odsúhlasení príslušným úradom, pričom ho môžete získať v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom. Druhá možnosť potom presnejšie popisuje, ako takýto prevod prebieha:

  • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal
  • na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
  • na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Vozidlo musíte zakúpiť včas

Po obdržaní príspevku následne zákon stanovuje lehotu, v rámci ktorej máte povinnosť si nové vozidlo zakúpiť. To je štandardne tri mesiace, ale najneskôr do 12 mesiacov a to vtedy, ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel (za kúpu sa považuje uhradenie celkovej ceny osobného motorového vozidla a nadobudnutie vlastníctva k vozidlu).


Autor: David Hecl
Zdroj: autoviny.sk