kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Prečo PZP každý rok zdražuje aj keď nemáte škodovú udalosť?

Zdražovanie cien PZP: Aké sú faktory, ktoré každoročne vplývajú na zvyšovanie cien za PZP? Prečítajte si to v našom článku.


Ceny povinného zmluvného poistenia na auto sa líšia. Závisí to samozrejme aj od poisťovne a taktiež od iných faktorov, ako je napríklad výkon a objem motora, vek vozidla, vek majiteľa, bydlisko majiteľa a mnoho ďalších. No aj napriek tomu sa zvyčajne PZP zdražuje každým jedným rokom. Prečo je tomu tak a od čoho toto zdražovanie závisí?

Povinné zmluvné poistenie musí byť zo zákona uzatvorené na každom jednom vozidle a musí byť uzatvorené najneskôr v deň, kedy sa auto prvýkrát použije. Ide v podstate o ochranu vodiča, ktorý je majiteľom vozidla, a chráni ho v prípade, že zaviní dopravnú nehodu. Uzavretím PZP sa vodič zbavuje rizika uhradiť škody z vlastného vrecka. V prípade nehody preberá zodpovednosť za finančné vyrovnanie škody vybraná poisťovňa.

PZP tak slúži ako dôležitý nástroj na ochranu vodičov a zároveň zabezpečuje, že poškodené strany dopravných nehôd budú odškodnené.

Vybrať si PZP na auto niekedy nie je úplne jednoduché, pretože poisťovní a typov PZP je na trhu dosť veľa. V niektorých prípadoch ale nie je výhodné a rozumné siahnuť po tej najlacnejšej možnosti. Vďaka šikovnému porovnávaču PZP si však môžete pozrieť prehľadne na jednej stránke kompletné ponuky PZP od všetkých poisťovní, a vybrať si tak to najvýhodnejšie pre vás. Prekvapiť vás však môže časom aj fakt, že cena PZP každým rokom stúpa aj napriek tomu, že ste nespôsobili žiadnu škodovú udalosť. Možno z toho máte vrásky na čele ale čo za týmto zdražovaním skutočne je?

Tu je niekoľko príčin, kvôli ktorým sa môžete stretnúť so zdražovaním PZP

Ak ste teda nezapríčinili žiadnu škodovú udalosť a všimli ste si, že sa cena vášho PZP po čase zvýšila, táto skutočnosť vás môže trochu rozhorčiť. Avšak tak, ako sa postupne zdražuje pomaly všetko, od cien bývania, energií až po potraviny, sú samozrejme aj isté faktory, ktoré vplývajú na zvyšovanie cien poistiek na auto. Medzi najčastejšie príčiny a faktory patrí:

Inflácia

Zvyšovanie cien v rámci ekonomiky viedlo k zvýšeniu nákladov vo viacerých oblastiach. No a výnimkou teda neboli v tomto prípade ani poisťovne. Aj v tejto oblasti sa zvýšili náklady na prevádzku poisťovní. Samozrejme, poisťovne na to musia svojím spôsobom nejako reagovať a teda na to, aby si udržali svoju rentabilitu, poisťovne môžu zvyšovať ceny poistného, aby pokryli náklady na poskytovanie služieb. Takže takýmto štýlom môže inflácia zapríčiniť zvýšenie cien aj za PZP.

Za zvyšovanie môžu aj zmeny v legislatíve

Zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa poistenia môžu mať významný vplyv na ceny povinného zmluvného poistenia. Nové predpisy môžu poisťovniam ukladať vyššie požiadavky na krytie alebo záväzky, čo môže viesť k zvýšeniu nákladov na poskytovanie poistenia.

Vyššie náklady na opravy a náhradné diely

Zvýšenie cien za opravu vozidiel nie je spôsobené len rastom ceny práce, ale stojí za tým aj fakt, že ceny náhradných dielov išli rapídne hore. Dokonca až tak rapídne, že predbehli mieru inflácie. Ak by sme sa na to pozreli za obdobie 10 rokov, tak pri niektorých náhradných dieloch by sme mohli badať navýšenie až o 70%, čo sa samozrejme odzrkadlí v celkovej cene opravy. No a ceny náhradných dielov vozidiel s modernými technológiami sú ešte vyššie. Samozrejme, že takéto zvýšenie sa musí niekde odzrkadliť, a v tomto prípade to má priamy dopad na náklady na odstraňovanie škôd dopravných nehôd. Poisťovne tak musia tieto náklady premietnuť do cenníka povinného zmluvného poistenia, aby dokázali pokryť riziko a zároveň si zachovať rentabilitu svojho podnikania.

Zvýšená nehodovosť

Ak ste napríklad vy nezapríčinili nehodu, nemusí to automaticky znamenať, že sa vám kvôli tomu nezvýši cena za povinné zmluvné poistenie. Všeobecné navýšenia vychádzajú aj napríklad zo samotných nehodovostí počas celého roka. Ak poisťovne zaevidujú zvýšený nárast nehôd, a tým pádom to pre ne znamená nárast výplat poškodeným, musia samozrejme pristúpiť k určitým krokom. To vedie k tomu, že poisťovne musia nastaviť výšku poistného takým spôsobom, aby dokázali pokryť svoje záväzky, a to zahŕňa aj vyplácanie náhrad za škody na vozidlách, majetku a zdraví. Preto je aj vyššia nehodovosť vo všeobecnosti jedným z faktorov, ktorý má vplyv na zvyšovanie cien.

Všetky tieto faktory spolu ovplyvňujú ceny povinného zmluvného poistenia na auto a môžu viesť k jeho pravidelnému zvyšovaniu aj v prípade, že konkrétny vodič nemal žiadne škodové udalosti. Je dôležité byť si týchto faktorov vedomý a hľadať najlepšie možné riešenie pri výbere poisťovne a poistného plánu. Vďaka PZP kalkulačke si môžete aj vy vypočítať výšku poistného a vybrať si tak tú najlepšiu ponuku pre vás.

 

AUTOR: © Zoznam/jh
ZDROJ: PR: FerovePZP.sk, podkapotou.sk