kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Budeme cestovať lacnejšie a rýchlejšie, vláda našla 221 mil. eur

V súvislosti s dopravou sa obyčajne dozvedáme o investíciách, ktoré súvisia s budovaním a opravovaním ciest pre osobné a nákladné automobily, ako sú diaľnice a rýchlostné cesty. Lenže vyspelosť krajiny možno hodnotiť aj tým, ako kvalitnú a bezpečnú má infraštruktúru verejnej dopravy, ako vlakov, autobusov, mestskej hromadnej dopravy v mestách a podobne.

Obyvatelia východného Slovenska sa v týchto dňoch dočkali dobrých správ. Rezort dopravy vyhlásil, že zabezpečil viac ako 221 miliónov eur na železničný projekt práve na východnom Slovensku.

Presne 221 458 874 eur Ministerstvo dopravy SR využije z európskeho Plánu obnovy a odolnosti.

Ministerstvo ešte 15. marca podpísalo so Železnicami Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „Bánovce nad Ondavou – Humenné, elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia trate“.

Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu vlakovej trate, na ktorej sa zvýši traťová rýchlosť na 120 km/h.
Ako uviedlo ministerstvo v zverejnenej správe, stavebné práce napredujú podľa harmonogramu, momentálne sa pracuje najmä v stanici Humenné a na úseku medzi Michalovcami a Humenným.

Na čo sa peniaze použijú?
Zazmluvnené zdroje z Plánu obnovy pokryjú výdavky najmä na projektovú dokumentáciu a následnú rekonštrukciu železničnej trate, v rámci ktorej sa zvýši traťová rýchlosť na 120 km/h, Vybudujú sa nové vyššie nástupištia, ktoré sú pohodlnejšie pre cestujúcich a pokryjú sa tiež náklady na zabezpečovacie zariadenia a zvýšenie bezpečnosti na trati. Časť z financií bude využitá na stavebný dozor, ako uvádza rezort.

Investované peniaze budú mať aj sprievodný ekonomický zmysel. Prostriedky z európskych mechanizmov sa využijú aj na elektrifikáciu, vďaka ktorej sa znížia prevádzkové náklady.

Autor: Erik Stríž
Zdroj: autoviny.sk