kartySpoločnosť UNITED ASSISTANCE, s.r.o. zabezpečuje cestnú asistenciu, právnu asistenciu a domácu asistenciu. Súbor služieb poskytuje pre našich klientov nadštandardný komfort porovnateľný iba s uzavretím separátnych zmlúv u niekoľkých špecializovaných spoločností.

Viac ...

Zaplatili ste daň za auto včas? Za neskoré podanie sa ukladá pokuta, dani sa ale dá aj vyhnúť

Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí zo zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla.

 

  • Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky bol 31. januára do 23:59 hodiny.

Posledným januárovým dňom uplynula lehota na podanie na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel. V prípade nepodania a nezaplatenia hrozí uloženie pokuty. Podnikatelia, ktorí podanie odovzdali s chybami, však majú možnosť tieto chyby opraviť v opravnom daňovom priznaní.

Pre nezainteresovaného môže vyznievať prekvapivo skutočnosť, že daň za motorové vozidlo musí podnikateľ platiť aj vtedy, keď počas roka využil na pracovné účely súkromné vozidlo. A kto má autá prenajaté, ten za ne platiť daň nemusí vôbec.

Kto na Slovensku platí daň za auto, motocykel a vôbec motorové vozidlo?

Daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí zo zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Daň za motorové vozidla na Slovensku platia iba firmy a živnostníci a hoci minuloročný vládny návrh pre ozdravenie verejných financií počítal s rozšírením aj na súkromných vlastníkov, teda bežných motoristov, zatiaľ takúto daň slovenskí súkromní vlastníci platiť nemusia.

Ako daňovník platíte daň za všetky vozidlá, ktoré ste využívali za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. „Ak ste počas zdaňovacieho obdobia poslali zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatíte daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity,“ vysvetľuje Veronika Beňová zo známej lízingovej spoločnosti.

Obídenie dane za motorové vozidlo – využitie zákona vo svoj prospech

Keďže daň z motorového vozidla platí zo zákona ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla, je možné sa legálne vyhnúť takejto dani. Ak majú napríklad firmy alebo podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú a daň neplatia oni, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ aj držiteľom vozidla.

Ak ste však požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostávate a daňová povinnosť je tak na vás. „Platí to tiež v prípade, ak podnikáte s vozidlami, ktoré splácate cez finančný lízing,“ dodáva Beňová z Business Lease. Síce ste až do splatenia finančného lízingu len nájomca, daň platiť musíte, pretože ste ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.
Ako počíta daň za motorové vozidlo? Čím drahšie auto, tým nižšia daň
Výška a sadzba dane závisí od veku vozidla a druhu paliva, resp. zdroja energie. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. S pribúdajúcim vekom auta sa daň zvyšuje. Napríklad stopercentná sadzba dane je pri 9-ročných vozidlách a v prípade 12-ročných a starších vozidlách je sadzba ešte vyššia.

Zvýhodnené sú tak nielen novšie, ale aj ekologické vozidlá.


„V prípade vozidiel s hybridným pohonom, pohonom na zemný alebo skvapalnený zemný plyn, na vodíkový pohon sa vypočítaná ročná sadzba dane podľa veku vozidla zníži o 50 %,“ vysvetľuje Beňová.

Ekologické a novšie autá majú aj výhodnejšiu sadzbu. Pri vozidlách, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová kvôli aplikovanej zľave.

Autor: Erik Stríž

Zdroj: autoviny.sk